เผยเบื้องหลังแนวคิดกว่าจะเป็นสุดยอดแบรนด์ ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019

By |2019-08-28T02:32:05+07:00August 28th, 2019|News|

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 แล้วของการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019 ให้กับ #แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือ ของ หลักสูตร MBM Chulalongkorn Business School ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Manager โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาค และสร้างปรากฏการณ์แบรนด์องค์กรในสังคมธุรกิจไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย ของ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ [...]

Load More Posts
Go to Top